Přihláška

Přihlášení:

Nábory do všech kurzů začínají v úterý 2.9.2021 od 9.00 hod.
- OSOBNĚ v kanceláři Doubraveckého klubu, Zábělská tř. 54B, Plzeň
- E-MAILEM na adresu civisovab@plzen.eu. Přihlášení přes mail je platné pouze při zpětném potvrzení!

Soubory ke stažení:
přihláška
souhlas se zpracováním os. údajů


Hodiny nelze zakoupit jednotlivě, ukázkové hodiny nebo hodiny na zkoušku nejsou možné, kurzovné MUSÍ být uhrazeno před zahájením docházky do kurzů! Při předčasném ukončení docházky se kurzovné nevrací!

Platba kurzovného:

PŘEVODEM na účet číslo: 19-2721311/0100
HOTOVĚ na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55 v příjmové pokladně - kancelář č. 16 - nutné uvést nebo nahlásit VS!

Kontakty

Čivišová Barbora

Telefon: +420 378 036 699
Mobil: +420 724 602 740
E-mail: civisovab@plzen.eu

Kailová Anna, Bc.

Telefon: +420 378 036 697
Mobil: +420 720 044 214
E-mail: kailovaa@plzen.eu

Ukázat na mapě