Kurzy a kluby pro děti

Na 2.pololetí školního roku 2023/2024 nabízíme:
-nábory začínají 15.1.2024 od 9.00 hod.

 


ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - PONDĚLÍ 
(od 4 do 6 let - předškoláci)
- učení hravou formou - malování, zpívání, dětské říkanky, hry, napodobování
- děti se naučí, jak se představit, říct něco o sobě, požádat o pití, zeptat se kamaráda, vyjádřit emoce apod.
- tematicky zaměřené hodiny Halloween, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce
- říkanky, hry, písničky
období: únor - červen
1. hodina: 5.2.2024; poslední hodina: 3.6.2024
- vždy PO (celkem 16x)
1.skupina od 15.15 do 16.15 hod. - OBSAZENO!
2.skupina od 16.20 do 17.20 hod.  - OBSAZENO!
- kurzovné: 1.020,- Kč

 

TVŮRČÍ KROUŽEK - STŘEDA (od 6 let)
-  tvoření z různých materiálů, výroba šperků a dekorací (malování na porcelán, výrobky z FIMO hmoty) 
období: únor - červen
1. hodina: 7.2.2024; poslední hodina: 5.6.2024 - OBSAZENO!
- vždy ST od 16.30 - 18.00 hod. (celkem 15x) 
- kurzovné: 980,- Kč

 

SPORTOVNÍ HRY - ÚTERÝ (od 3 do 10 let)
- různé sportovní aktivity, hravá forma, cviční, míčové hry
období: únor- červen
1. hodina: 6.2.2024; poslední hodina: 4.6.2024 (celkem 17x)
- skupina od 3 do 6 let vždy od 15.15 - 16.15 hod. - OBSAZENO!
- skupina od 7 do 10 let vždy od 16.15 - 17.15 hod.
- kurzovné: 970,- Kč

CVIČENÍ S DĚTMI - ÚTERÝ (od 2 do 4 let s jedním rodičem)
- společné cvičení, hry, písničky
- všeobecný rozvoj motoriky
- používání cvičebních a herních pomůcek (trampolína, setcross, prolézačky...)
- cvičení koordinace a rovnováhy
- pohybové písně a básničky
období: únor- červen
1. hodina: 6.2.2024; poslední hodina: 4.6.2024
- vždy ÚT od 9.00 do 9.45 hod. (celkem 17x) - OBSAZENO!
- kurzovné: 1.080,- KčKLUB HVĚZDIČKA - PONDĚLÍ nebo ČTVRTEK (od 2 do 4 let - jedno dítě a jeden dospělý)
- výtvarná výchova, hry, pohyb, zpěv, divadlo
období: únor - červen
1. hodina PO: 5.2.2024; poslední hodina: 3.6.2024 (celkem 15x)
1. hodina ČT: 1.2.2024; poslední hodina: 6.6.2024 (celkem 17x)

- vždy od 9.00 do 10.30 hod.
- kurzovné  PO:  1.060,- Kč
                      ČT:   1.180,- Kč
KLUB SLUNÍČKO - ÚTERÝ nebo ČTVRTEK (od 3 do 6 let)
- výtvarná výchova, hry, pohyb, zpěv, divadlo
období: únor - červen
1. hodina ÚT: 6.2.2024; poslední hodina: 4.6.2024 (celkem 17x)
1. hodina ČT: 1.2.2024; poslední hodina: 6.6.2024 (celkem 17x)

- ÚT vždy od 16.00 do 17.30 hod.
- ČT vždy od 15.00 do 16.30 hod.
- kurzovné  ÚT:  1.120,- Kč
                      ČT:   1.120,- Kč
- OBSAZENO!

 

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ - PÁTEK (od 7 let)
- pro začátečníky i pokročilé
- rozvíjení fyzické zdatnosti, základy sebeobrany proti šikaně
období: únor - červen
1. hodina: 9.2.2024; poslední hodina: 7.6.2024 (celkem 16x)
dvě skupiny: od 17.00 do 18.00 hod. (věk 6-10 let)  - OBSAZENO!
                         od 18.00 do 19.00 hod. (věk 11-15 let) - OBSAZENO!
- kurzovné: 1.010,- KčDIVADELNÍ KROUŽEK - ÚTERÝ (od 5 do 7 let)
- rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a odvahy formou hraní scének a pohádek
- trénink a rozvoj řeči – výslovnost, slovní zásoba, logopedická cvičení
- výtvarná činnost – výroba kulis a rekvizit
období: únor - červen
1. hodina: 6.2.2024; poslední hodina: 4.6.2024 (celkem 17x)
- vždy ÚT od 16.00 – 17.30 hod.
- kurzovné: 960,- Kč

 

TANEČNÍ KROUŽEK - STŘEDA (od 4 do 6 let)
-  všestranné rozvíjení pohybových schopností, tanec
období: únor - červen
1. hodina: 7.2.2024; poslední hodina: 5.6.2024 (celkem 15x)
- vždy od 15.15 - 16.15 hod.
- kurzovné: 860,- Kč

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK - ČTVRTEK (od 6 let)
- tradiční i netradiční výtvarné techniky
období: únor - červen
1. hodina: 1.2.2024; poslední hodina: 6.6.2024 (celkem 17x)
- vždy ČT od 17.00 - 18.30 hod. - OBSAZENO!
- kurzovné: 1.090,- KčHRA NA KYTARU - STŘEDA (od 10 let)
- pro začátečníky a pokročilé
- doprovodná kytara a folk, výuka ve skupině
období: únor - červen
1. hodina: 7.2.2024; poslední hodina: 5.6.2024 (celkem 15x)
- začátečníci vždy ST od 16.00 - 17.00 hod. - OBSAZENO!
- pokročilý vždy ST od 17.00 - 18.00 hod.
- kurzovné: 820,- KčKERAMIKA - PONDĚLÍ nebo ÚTERÝ (od 6 do 14 let)
- materiál a pomůcky na místě v ceně kurzovného
období: únor - červen
1. hodina PO 5.2.2024; poslední hodina: 3.6.2024 (celkem 16x)
- Po 16.30 – 18.00 hod.  - OBSAZENO!
1. hodina ÚT  6.2.2024; poslední hodina: 4.6.2024 (celkem 17x) 
- Út 17.00 – 18.30 hod.  - OBSAZENO!
- kurzovné: PO 1.200,- Kč
                      ÚT 1.270
,- Kč

 

____________________________________________________________                                                 

 ZMĚNA ČASU A TERMÍNU U KURZŮ VYHRAZENA! 

PŘIHLÁŠENÍ:

- Nábor začíná 15.1.2024 od 9.00 hod 
- OSOBNĚ v kanceláři Doubraveckého klubu, Zábělská tř. 54B, Plzeň
- E-MAILEM (přednostně vyřizujeme přihlášení osobně) na adresu civisovab@plzen.eu nebo kailovaa@plzen.eu.
Přihlášení přes mail je platné pouze při zpětném potvrzení!!! Zároveň od nás obdržíte vygenerovaný variabilní symbol, bez v.s. nelze provádět platbu.

Soubory ke stažení:
přihláška
souhlas se zpracováním os. údajů

Hodiny nelze zakoupit jednotlivě, ukázkové hodiny nebo hodiny na zkoušku nejsou možné, kurzovné MUSÍ být uhrazeno před zahájením docházky do kurzů! Při předčasném ukončení docházky se kurzovné nevrací!

PLATBU KURZOVNÉHO proveďte až po potvrzení vyplněné přihlášky. Při potvrzení obdržíte námi vygenerovaný variabilní symbol, který prosím uveďte při platbě. 

PŘEVODEM na účet číslo: 19-2721311/0100-  nutné uvést VS!
HOTOVĚ na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55 v příjmové pokladně - kancelář č. 16 - nutné uvést nebo nahlásit VS!

 

Kontakty

Čivišová Barbora

Telefon: +420 378 036 699
Mobil: +420 724 602 740
E-mail: civisovab@plzen.eu

Kailová Anna, Bc.

Telefon: +420 378 036 697
Mobil: +420 720 044 214
E-mail: kailovaa@plzen.eu

Ukázat na mapě