Výtvarná soutěž: Z pohádky do pohádky

Výsledky soutěže

I. kategorie
1. místo: Daniela Šmausová, 3 roky
2. místo: Antonín Pytel, 5 let, ZUŠ T. Brzkové
3. místo: Gabriela Kubátová, 4 roky, 50 MŠ
Cena starosty: František Hajšman, 6 let, 33 MŠ
Cena za kolektivní dílo: Třída Cvrčci, 5 MŠ
Čestné uznání: Vendelín Ruswurm, 6 let, 33 MŠ
Čestné uznání: Lucie Klasová, 6 let, 78 MŠ
Čestné uznání: Vanesa Suchá, 7 let, 33 MŠ
Čestné uznání: Adéla Hessová, 3 roky, 57 MŠ 

II. kategorie
1. místo: Václav Kotlaba, 6 let, 28 ZŠ
2. místo: Martin Peroutka, 10 let, ZUŠ T. Brzkové
3. místo: Lilou Bonnet a Jana Schejbalová, 13 let, 22 ZŠ
Cena D klubu: Anna Zajíčková, 8 let, 15 ZŠ
Čestné uznání: Eliška Kopáčková, 8 let, 28 ZŠ
Čestné uznání: Karolína Říhánková, 7 let, ZUŠ T. Brzkové
Čestné uznání: Martin Mašek, 8 let, ZUŠ T. Brzkové

III. Kategorie
1. místo: Nicol Fairová, 15 let, ZUŠ T. Brzkové
2. místo: Nguyen Lanh Xuan Loc (Honza), 13 let, 22 ZŠ
3. místo: Anna Suchánková, 15 let, 10 ZŠ
Čestné uznání: Samuel Veselý, 12 let, Bolevecká ZŠ
Čestné uznání: Dominik Kotlár, 12 let, 28 ZŠ
Čestné uznání: Ester Klugová a Andrea Brabcová, 12 let, Sport. Gymn.

 

Pro děti od 3 do 15 let
Minimální formát obrázku je A4 (doporučujeme ale A3 a větší)
Práce musí být označené jménem, příjmením, adresou bydliště nebo školy, e-mailovou adresou, telefonem, věkem autora a názvem díla.
Obrázky lze odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu:

1) Doubravecký klub, Zábělská tř. 54B, 312 00 Plzeň
2) Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň

Uzávěrka: 12.5. 2023
O výsledku soutěže budou informováni pouze vítězové, popř. další ocenění, a to telefonicky nebo písemně.
Slavnostní předávání cen proběhne v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň ve čtvrtek 1. 6. 2023 od 17.00 hod.

Kontakty

Čivišová Barbora

Telefon: +420 378 036 699
Mobil: +420 724 602 740
E-mail: civisovab@plzen.eu

Kailová Anna, Bc.

Telefon: +420 378 036 697
Mobil: +420 720 044 214
E-mail: kailovaa@plzen.eu

Ukázat na mapě